Quí som
 

 

 

La Unió Ciclista Tona és una entitat privada constituïda en data a 15 de gener de 1969 i que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica de la bicicleta en totes les seves modalitats.

L'activitat esportiva principal de l'entitat és de caràcter federat ja que estem afiliats a la Federació Catalana de Ciclisme, i per tant, podem tramitar la llicència Federativa Catalana o Espanyola.

Per aquest any 2017, només hi haurà una quota anual:

Soci numeràri 10 €

En l'assemblea extraordinària que es va portar a terme el dia 18 de novembre de 2016 en va sortir la següent junta per els propers 6 anys:

President: Benito Velasco Ramirez
Tresorer: Joan Arbat Pascual
Secretari: Josep Hidalgo Pernia
Vocals: Joan Carles Agüado Garcia
. Jordi Clapera Tomàs

Per aquest any 2017 obrirem les nostres oficines en dates assenyalades, així mateix les sortides o actes previstos els donarem a conèixer als nostres socis mitjançant correu electrònic a les seves adreçes particulars, si convé ens podeu enviar un correu electrònic i ja ens posarem en contacte amb vosaltres. Les reunions de junta es portaran a terme de manera rotativa i tot depenent de les activitats a portar a terme.

Contacta amb nosaltres per:

-- Donar-te d'alta com a soci.

-- Tramitar la llicència federativa.

-- Sortides amb bicicleta de carretera o amb btt.

-- Oferim equipament de l'entitat a preu econòmic.

-- Assessorament en rutes curtes i llargues.

-- Xerrades, col·loquis i audiovisuals.


Unió Ciclista Tona . c/ Jaume Balmes nº 57 Pavelló d'esports ( local nº 5 ) . 08551 Tona . uniociclistatona@e-tona.net