Aquesta WEB i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, videos i qualsevol altre material, són propietat de l'Observatori Meteorològic de Tona 0341, o dels seus autors, si estan referenciats.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web i de les diferents pàgines pertanyents al lloc, són propietat de l'Observatori Meteorològic de Tona 0341 - XOM O100

No està permesa la modificació, destrucció i inutilització del lloc web ni dels seus continguts.

El titular es reserva el dret a suspendre momentàniament i sense prèvia notificació el lloc web, per motius d'òperacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels seus continguts.

El lloc web pot estar suspès o inutilitzat temporalment per causes alienes a la voluntat del titular. En cap cas, el titular es responsabilitza dels fets.

Tots els drets estan reservats, i susceptibles a ser modificats, desenvolupats o actualitzats en qualsevol moment..

Tornar pàgina inicial