METEO TONA - INSTRUMENTAL BÀSIC DE L'OBSERVATORI

                               

                                                                                                 

TEMPERATURES, HIMITAT I EVAPORACIÓ : Situada a altura reglamentària , dintre d'ella es troben instal.lats ; Termèmetre de Màximes i de mínimes. Un psicrèmetre, un evaporímetre tipus Pitches i un termohigrògraf setmanal. Tots els aparell són reglamenteris i professionals.
PLUVIOMETRIA:   En el recimpte limitat de l'observatori, es troben correctament situats els diferents aparells que mesuren la pluja. Dos pluviòmetre , un d'ell amb calefacció i dos pluviògraf, un d'ell amb calefacció. Tots ells col.locats a l'altura 1'5 m. També tenim instal.lat un pluviògraf JOUNG amb una resolució de 0.1 mm. de tip que està connectar a Datalogger Campbell CR800 . Tots ells homologats i amb una superfície col.lectora de 200 cm quadrats.
ANALÍTICA DE L'AIRE :  Funcionen dos captadors de partícules, un PM-10 que mesura les partícules en suspensió en l'aire de menys de 10 microns i un PM 2'5, que realitza la meteixa función però amb partícules de 2,5 microns. Cada 24 hores capten les partícules suspeses en 720 metres cúbics d'aire.                                                                  

VENT:  Tenim instal.lats Un anemòmetre - penell YUONG de polipropilè amb una precissió de +/- 0.3 m/s de 1 a 60 m/s que pot soportar una ratxa màxima de 100 m/s.. Un altre anemòmetre Totalitzador que ens determina la quantitat total de vent diaria i finalment, un altre anemòmetre Lambrecht , model No.1467 , amb un valor d’arrancada de 0’8 m/sg.

TERMÒMETRE DE MÍNIMES INTEMPERIE:    Recullen la temperatura mínima del dia a alçades de 5, 10, 50 i 100 cm.
ESTACIÓ PROFESIONAL CAMPBELL: Un datalogger CR850 al qual es troben connectats un sensor de pressió atmofèrica Setra 600-1100 mlbar, un pluviòmetre RMYOUNG 52203 de 200 cm2. Sondes Viasala de Temperatura i Humitat. Un priranèmetre termopiles Hukseflux ( 2ª class) i un Anamèmetre - Penell .
GEOTERMÒMETRES;   Obtenen la temperatura de sòl a 5, 10, 50 i 100 cm de profunditat